O NAMA

team

SUMA - Ko smo mi?


Studentska Unija Matematičara – SUMA je studentska, neprofitna, nevladina organizacija koja uz pomoć svojih članova i podrške Matematičkog fakulteta realizuje projekte iz oblasti matematičkog, informatičkog i astronomskog obrazovanja i studentskog aktivizma. Mladi i vredni ljudi, studenti Matematičkog fakulteta, sa velikim entuzijazmom započeli su razvoj SUME, koja postaje dinamično mesto za stvaranje novih ideja i širenje postojećih znanja, kroz vannastavne aktivnosti, radionice i projekte. Članovi organizacije dobijaju priliku da se upoznaju sa načinom rada u grupi, da realizuju različite aktivnosti, da razvijaju svoje veštine i sposobnosti, da steknu poznanstva sa ljudima sa kojima će sarađivati po okončanju studija, te da se dobro zabavljaju i obogate studentski život.

Misija
Obezbediti funkcionalnu sintezu tradicionalnog i inovativnog obrazovanja, omogućavajući studentima sticanje primenljivih znanja, razvoj kreativnosti u radu, novi pristup problemima, te sposobnost za rešavanje nerešivih problema na inovativan način.

Vizija
Postati jedno veliko dinamično čvorište gde će studenti razmenjivati znanja i iskustva, te kroz razne vannastavne aktivnosti i projekte ostvariti lične i organizacione ciljeve.

Ciljevi:
-Edukacija studenata u oblasti matematike, astronomije i informacionih tehnologija.
-Priprema studenata za rad na realnim projektima u poslovnom okruženju.
-Poboljšanje individualnih komunikacionih veština svakog člana, te unapređenje timskog rada.

Osnovu naše organizacije čine četiri tima, koja vredno rade na realizaciji svih naših projekata.
1. Tim za saradnju sa privredom #CR
Reprezentuje SUMU u poslovnom okruženju. Zadužen je za komunikaciju i rad sa kompanijama, šireći na taj način mrežu partnera, te na taj način obezbeđuju podršku u vidu sponzora za naše aktivnosti.
2. Tim za marketing i odnose sa javnošću #PR
Zaslužan je za predstavljanje organizacije na svim društvenim mrežama i medijima kroz kreiranje digitalnog sadržaja, kao i komunikaciju sa medijskim partnerima i partnerskim organizacijama.
3. Tim za informatičku podršku #IT
Zadužen je za održavanje i unapređenje veb-sajta SUME, te uz usku saradnju sa PR timom, radi na realizaciji vizuelnih rešenja projekata i same organizacije.
4. Tim za ljudske resurse #HR
Zadatak ovog tima je da prati rad i dostignuća svakog pojedinca, te da pospešuje odnose članova u organizaciji i brine o njihovom profesionalnom usavršavanju.
5. Tim za logistiku
Zadužen je za koordinaciju i upravljanje resursima SUME i organizovanje najefikasnijeg modela za njihovo korišćenje, kao i tehnička organizacija svih projekata u saradnji sa ostalim timovima.